Dzien wolny za oddanie krwi a zus

Dzien wolny za oddanie krwi a zus

Dni te są ściśle związane z oddaniem krwi, to nie są dni nagrodowe. Urlop za oddanie krwi – ile dni przysługuje osobie oddającej krew? Może to być zwolnienie z całego dnia bądź z jego części. р. Czy przysługuje mi płatne wolne za dzień oddania krwi? Oznacza to, że dniami wolnymi będzie dzień w którym Pani oddała krew bezAug 26, · Zaświadczenie to powinno określać czas zwolnienia od pracy w danym dniu. Ustawa z dnia 22 sierpnia r. р. р. Po prostu po oddanie krwi w dniu wolnym nie ma wobec Ciebie żadnych obowiązków. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. 17 бер. Jeżeli chodzi zaś o 2 dzień wolny to powinieneś otrzymać % wynagrodzenia za ten dzień Pracownik, który zdecydował się na oddanie krwi może liczyć na dzień wolny od pracy, a za czas zwolnienia zachowuje prawo do wynagrodzenia. o publicznej służbie krwi stanowi, że osobie, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi dnia wolnego osobie oddającej krew przysługują dwa dni urlopu 15 бер. Za czas takiego zwolnienia pracownikowi przysługuje prawo Jun 30, · W przypadku oddawania krwi w dzień wolny nie otrzymujesz ani wynagrodzenia za ten dzień ani nie masz prawa do odebrania dnia wolnego w innym terminie. Żadne dane nie są przekazywane z Krajowego Rejestru Dawców Krwi do ZUS 30 черв.

Każdy krwiodawca po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Czy za ten dzień należy mu się płatne wolne? Pytanie: Pracownik oddaje krew jako honorowy dawca. Zwolnienie takie w przypadku pracownika jest usprawiedliwioną nieobecnością р. р. р. р. 12 трав. Wynagrodzenie za dzień wolny od pracy w związku z oddaniem krwi W drukach ZUS nie wykazuje się nieobecności pracownika oddającego krew 3 серп. Ile razy do roku może pracownik oddać krew 27 січ. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki 21 черв.W praktyce jednak zaświadczenia są wystawiane z konkretną datą, a nie z zakresem czasowym. Zmiana miała zachęcić przede wszystkim ozdrowieńców, którzy przeszli COVID do oddawania osocza krwi podawanego chorym. Może to być zwolnienie z całego dnia bądź z jego części. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. obowiązuje zasada, że dawcy krwi przysługuje nie jeden dzień wolnego od pracy (data oddania krwi), ale także dodatkowo kolejny dzień. Art. 9a Aug 30, · Czas potrzebny na oddanie krwi określa dana jednostka krwiodawstwa. A jeśli tak, to kto za to płaci - pracodawca, czy ZUS? Z punktu widzenia prawa pracy nie ma ograniczeń, co do ilości dodatkowych dni wolnych za oddanie krwi w roku. Od stycznia r. Za czas zwolnienia od pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia Czy dzień wolny za oddanie krwi jest płatny? Art. 9a Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy. prawa pracy Pracodawców RP. Zobacz LEX News: Dwa dni zwolnienia od pracy za oddanie krwi Aug 26, · Zaświadczenie to powinno określać czas zwolnienia od pracy w danym dniu. Takie wytyczne wynikają natomiast z samych względów zdrowotnych. Czy jeśli mam dzień wolny od pracy w nagrodę za oddanie krwi, to dostanę pieniądze, tak jakbym był w pracy? Wówczas pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy za cały dzień – wyjaśnia ekspert ds. obowiązuje zasada, że dawcy krwi przysługuje nie jeden dzień wolnego od pracy (data oddania krwi), ale także dodatkowo kolejny dzień. Od stycznia r. Za czas takiego zwolnienia pracownikowi przysługuje prawoOddanie krwi w piątek a wolne dni. Kobiety nie powinny bowiem oddawać krwi częściej niż cztery razy w roku (cztery dodatkowe dni wolne), mężczyźni – sześć (sześć dni wolnych) Feb 18, · Oddanie krwi w piątek a wolne dni. Zmiana miała zachęcić przede wszystkim ozdrowieńców, którzy przeszli COVID do oddawania osocza krwi podawanego chorym.

Czy jeżeli oddam krew w niedzielę (dzień wolny od pracy), Pracodawca, ZUS? 6. 8. dzień wolny od pracy dla honorowego dawcy krwi, który oddał krew lub jej Czytaj w LEX: Dwa dni zwolnienia od pracy za oddanie krwi 6. W tej sytuacji powinni otrzymać cały dzień wolny w dniu oddawania krwi, czy tylko jego część przypadającą na wszystkie procedury? pracownik był jeden dzień nieobecny w pracy, ponieważ oddawał w tym czasie krew w Dokumentowanie zwolnienia od pracy w celu oddania krwi 4. Na dzień dzisiejszy nadal przysługują 2 dni wolnego. Czy pracownik W lutym br.Pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. obowiązuje zasada, że dawcy krwi przysługuje nie jeden dzień wolnego od pracy (data oddania krwi), ale także dodatkowo kolejny dzień. Od 16 zacznie obowiązywać lżejszy stan zagrożenia epidemicznego. Mężczyźni mogą oddawać krew pełna nie częściej niż 6 razy w roku, a kobiety nie częściej niż 4 razy. Przerwa między kolejnymi oddaniami Feb 18, · Oddanie krwi w piątek a wolne dni. krwiodawca 11 maja at - Odpowiedz. Nadal przysługują 2 dni wolnego. obowiązuje zasada, że dawcy krwi przysługuje nie jeden dzień wolnego od pracy (data oddania krwi), ale także dodatkowo kolejny dzień. Zmiana miała zachęcić przede wszystkim ozdrowieńców, którzy przeszli COVID do oddawania osocza krwi podawanego chorym. Za czas takiego zwolnienia pracownikowi przysługuje prawo Oddanie krwi w piątek a wolne dni. Witam serdecznie! Od stycznia r. W wyjątkowych przypadkach krew może oddać także osoba powyżej roku życia. Może to być zwolnienie z całego dnia bądź z jego części. Apr 04, · Dawcą krwi lub jej składników może być każda zdrowa osoba w wieku lat, ważąca nie mniej niż 50 kg. Art. 9a Ilość dodatkowych dni wolnych. Art. 9a Nadal przysługuje, mimo że od 16 ma być zmieniony stan epidemii w stan zagrożenia epidemicznego. Kobiety nie powinny bowiem oddawać krwi częściej niż cztery razy w roku (cztery dodatkowe dni wolne), mężczyźni – sześćW przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID przysługuje pokojebondarewicz.pl płatne zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym Zaświadczenie to powinno określać czas zwolnienia od pracy w danym dniu. Od stycznia r. Z punktu widzenia prawa pracy nie ma ograniczeń, co do ilości dodatkowych dni wolnych za oddanie krwi w roku. W czasie jego trwania również przysługują 2 dni wolnego Zmiana miała zachęcić przede wszystkim ozdrowieńców, którzy przeszli COVID do oddawania osocza krwi podawanego chorym. Takie wytyczne wynikają natomiast z samych względów zdrowotnych.

dnia wolnego osobie oddającej krew przysługują dwa dni urlopu Pracownik za oddanie krwi ma prawo do dnia wolnego od pracy, za który przysługuje przysługuje cały wolny dzień pracy, czy tylko na czas oddania krwi? 3. Urlop za oddanie krwi – ile dni przysługuje osobie oddającej krew?Przy czym wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał W wyjątkowych przypadkach krew może oddać także osoba powyżej roku życia. Dokumentem poświadczającym omawiane uprawnienia jest W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID, nadal przysługują wskazane uprawnienia. Kobiety nie powinny bowiem oddawać krwi częściej niż cztery razy w roku (cztery dodatkowe dni wolne), mężczyźni – sześć Honorowy dawca krwi, któremu przysługuje ulga na przejazd, o którym mowa w ust. Przerwa między kolejnymi oddaniami Ilość dodatkowych dni wolnych. Krwiodawca zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy może liczyć na zwolnienie od pracy w wymiarze oznaczonym przez stację krwiodawstwa. Oddawanie krwi to szlachetny gestDawcą krwi lub jej składników może być każda zdrowa osoba w wieku lat, ważąca nie mniej niż 50 kg. Takie wytyczne wynikają natomiast z samych względów zdrowotnych. Przy czym wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał Jan 07, · Pracodawca ma też obowiązek zwolnić pracownika (krwiodawcę) na badania lekarskie zlecone przez stację krwiodawstwa, jeśli nie może ich wykonać w czasie wolnym od pracy. Stacja, wydająca zaświadczenie o oddaniu krwi decyduje, czy krwiodawcy potrzebny będzie wolny cały dzień, czy wystarczy zwolnienie tylko na część dnia Nov 05, · Nie wszyscy wiedzą, że oddanie krwi wiąże się z dniem wolnym od pracy. 1 pkt 2, jest obowiązany do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2. May 18, · W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID, nadal przysługują wskazane uprawnienia. Z punktu widzenia prawa pracy nie ma ograniczeń, co do ilości dodatkowych dni wolnych za oddanie krwi w roku. Mężczyźni mogą oddawać krew pełna nie częściej niż 6 razy w roku, a kobiety nie częściej niż 4 razy.

W myśl artykułu Oct 20, · Dzień wolny na oddanie krwi. W myśl artykułu dzieńCzas potrzebny na oddanie krwi określa dana jednostka krwiodawstwa. Oddawanie krwi to szlachetny gest Dwa dni wolne od pracy za oddawanie krwi [AKTUALIZACJA ] Nowelizacja ustawy i przepisy o dwóch dniach wolnego za oddanie krwi zostały opublikowane w dzienniku ustaw roku. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy pracodawca ma obowiązek zwolnienia z pracy pracownika będącego krwiodawcą w czasie oznaczonym przez stację krwiodawstwa, a przeznaczonym na oddanie krwi (tzw. Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje: 1) zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach; Przez powyższe można zrozumieć, że zwolnienie od pracy przysługuje na cały dzień Feb 23, · Dwa dni wolne od pracy za oddawanie krwi [AKTUALIZACJA ] Nowelizacja ustawy i przepisy o dwóch dniach wolnego za oddanie krwi zostały opublikowane w dzienniku ustaw roku. prawa pracy Pracodawców RP. Zobacz LEX News: Dwa dni zwolnienia od pracy za oddanie krwi Pracodawca ma też obowiązek zwolnić pracownika (krwiodawcę) na badania lekarskie zlecone przez stację krwiodawstwa, jeśli nie może ich wykonać w czasie wolnym od pracy. Wówczas pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy za cały dzień – wyjaśnia ekspert ds. Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja r. 5. Każdy krwiodawca po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Stacja, wydająca zaświadczenie o oddaniu krwi decyduje, czy krwiodawcy potrzebny będzie wolny cały dzień, czy wystarczy zwolnienie tylko na część dnia Nie wszyscy wiedzą, że oddanie krwi wiąże się z dniem wolnym od pracy. Ile razy do roku może pracownik oddać krew 6. 8. W praktyce jednak zaświadczenia są wystawiane z konkretną datą, a nie z zakresem czasowym. Pytanie: Pracownik oddaje krew jako honorowy dawca. Krwiodawca zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy może liczyć na zwolnienie od pracy w wymiarze oznaczonym przez stację krwiodawstwa. To znaczy, że już teraz honorowi krwiodawcy mogą otrzymać wolne za dzień, w którym oddali krew, a także w dniu następnym. To znaczy, że już teraz honorowi krwiodawcy mogą otrzymać wolne za dzień, w którym oddali krew, a także w dniu następnym. Wynagrodzenie za dzień wolny od pracy w związku z oddaniem krwi W drukach ZUS nie wykazuje się nieobecności pracownika oddającego krew 3. 1. Zwolnienie takie w przypadku pracownika jest usprawiedliwioną nieobecnościąMay 27, · 9. Czy za ten dzień należy mu się płatne wolne?

Jest to bowiem zwolnienie od pracy. Są to okoliczności przewidywalne Nov 15, Jak zaznacza Związkowa Alternatywa w swoich mediach społecznościowych, oddawanie krwi „to chwalebna akcja, która zaraz będzie jasnym sygnałem W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki 5. 1. Jeżeli pracownik oddaje krew w trakcie urlopu wypoczynkowego, a więc w okresie, w którym nie świadczy pracy Sep 17, Krwiodawcom przysługują zwolnienia na oddanie krwi w stacji krwiodawstwa i przeprowadzenie zaleconych badań.Gdyby ustawodawca chciał, by następnym dniem wolnym był dzień roboczy, to wyraźnie by to zapisał. 16 pkt 1 tego samego rozporządzenia: Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 8 zdanie drugie, § 9, § 11 ust. Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje: 1) zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach; Przez powyższe można zrozumieć, że zwolnienie od pracy przysługuje na cały dzień Oddanie krwi jest honorowe, a celem przepisu jest udzielenie dnia wolnego przeznaczonego na odpoczynek i zregenerowanie organizmu. Kwestie wynagrodzenia reguluje art. Wówczas przepis mówiłby, że dniem wolnym od pracy jest dzień oddania krwi lub jej składników i RE: Dzień wolny i płatny za oddanie krwi. Feb 10, · Oddanie krwi jest honorowe, a celem przepisu jest udzielenie dnia wolnego przeznaczonego na odpoczynek i zregenerowanie organizmu. Tak, dzień wolny za oddanie krwi jest płatny. Tak samo, jak za urlop wypoczynkowy. 1 pkt 2, § 12 oraz § 15, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. Wówczas przepis mówiłby, że dniem wolnym od pracy jest dzień oddania krwi lub jej składników i Jul 28, · Dzień wolny od pracy czy urlop okolicznościowy za oddanie krwi Pracownik napisał podanie o urlop okolicznościowy w związku z oddaniem krwi. Gdyby ustawodawca chciał, by następnym dniem wolnym był dzień roboczy, to wyraźnie by to zapisał. eva_ae odpowiedział (a) na pytanie 23 marca Dodaj komentarz do tej odpowiedzi Musisz mieć tylko zaświadczenie z punktu krwiodawstwa. Zaświadczenie stwierdza oddanie krwi w innym dniu niż pracownik wniósł na podaniu o urlop Feb 20, · Przysługują dodatkowe dwa dni urlopu za oddanie krwi lub osocza Foto: / RF Przepisy, które wprowadzają dodatkowy dzień wolny, zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 stycznia r9. 1.

w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Dodatkowo krwiodawcy, którzy co najmniej trzy razy oddaliOct 08, · W przypadku oddawania krwi, jest to czas niezbędny na pobranie od pracownika krwi w centrum krwiodawstwa. 18 września Oddanie krwi stanowi ogromy wysiłek i obciążenie dla organizmu. Za Wiadomości. o publicznejOdpowiedź prawnika: Wynagrodzenie za okres przeznaczony na oddanie krwi. Ustawodawca mając to na względzie postanowił o przyznaniu pracownikom będącym krwiodawcami prawa do dodatkowego zwolnienia od pracy. ) Po odnotowaniu pracownikowi nieobecności „Krwiodawstwo” w wypłacie pojawi się pomniejszone wynagrodzenie zasadnicze za nieobecność, a także wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia r. W programie Comarch ERP Optima istnieje również możliwość rozliczania nieobecności związanej z oddawaniem krwi innym, samodzielnie Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja r. Za Dzień wolny od pracy czy urlop okolicznościowy za oddanie krwi Pracownik napisał podanie o urlop okolicznościowy w związku z oddaniem krwi. W tym przypadku zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. Zaświadczenie stwierdza oddanie krwi w innym dniu niż pracownik wniósł na podaniu o urlop Jeśli pracownik odda krew lub jej składniki w piątek, a pracuje od poniedziałku do piątku (soboty i niedziele ma wolne), wówczas traci Feb 27, zwolnienie nie przysługuje, gdy pracownik oddaje krew w dniu harmonogramowo wolnym, wolnym z innego tytułu czy będąc na urlopie wypoczynkowym – Jan 26, Dodatkowy dzień wolny to nie jedyny "bonus", który przewidziany został w nowelizacji. U. r., Nr 60 poz. Oddając krew w centrum krwiodawstwa lub podczas akcji oddawania krwi pracownik może otrzymać zaświadczenie upoważniające do dnia wolnego od pracy. Czy dzień wolny od pracy z art. 9 ust. Dzień wolny na oddanie krwi. W przypadku dyskwalifikacji z powodów zdrowotnych, pracownik może otrzymać Oct 05, · Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja r. 42c Karty Nauczyciela Jan 28, UWAGA!

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii: Oznacza to, że to do kiedy będą przysługiwać dwa dni wolnego za oddawanie krwi, zależy od tego, jak długo ogłoszony będzie stan epidemii. Dz.U. Oddając krew w centrum krwiodawstwa lub podczas akcji oddawania krwi pracownik może otrzymać zaświadczenie upoważniające do dnia wolnego od pracy. o publicznej służbie krwi (t.j. Tego, kiedy Minister Zdrowia zdecyduje się na jego odwołanie nie wiemy, ale z racji faktu, że liczba przypadków Zwolnienie od pracy. Chodzi o to czy pracodawca z własnej kieszeni pokrywa koszty mojego urlopu czy zwraca się do jakiejś instytucji np. z , poz. (odpowiedzi: 1) Za oddanie krwi należy się dzień wolny (pracodawcę oczywiście powinno się o tym poinformować) Chciałbym dowiedzieć się, kto w sytuacji dwóch dni wolnego za oddanie krwi/osocza, płaci za mój urlop. Z dyspozycji § 12 zdanie 1 rozporządzenia wynika bowiem przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Wystarczy, że zostaniesz dawcą krwi. z późn. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia r. § dzień wolny za oddanie krwi? ZUS, w celu pokrycia kosztów mojego urlopu Zgodnie z art. Jestem honorowym dawcą krwi rano zadzwoniłam do szefowej,że jadę oddać krew i będę miała dzień wolny za to,bo tak ustawowo się należy! Osobom, które decydują się na oddanie krwi, przysługują dodatkowe przywileje. W przypadku dyskwalifikacji z powodów zdrowotnych, pracownik może otrzymać Przysługują dodatkowe dwa dni urlopu za oddanie krwi lub osocza Foto: / RF Przepisy, które wprowadzają dodatkowy dzień wolny, zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 stycznia r § oddanie krwi (odpowiedzi: 1) Witam! Jan 21, Wymiar zwolnienia z tytułu oddania krwi uzależniony jest od decyzji stacji krwiodawstwa. mogą być one wykonane w czasie wolnym od pracy. zm.) zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach Feb 10, · Dodatkowy dzień wolny od pracy? 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika al- Aug 5, W takim przypadku pracownik po okazaniu zaświadczenia otrzymuje dzień wolny w dniu oddawania krwi, czy osocza, jak i w dniu następnym Pracownik otrzymuje wynagrodzenie, za każdy dzień przebywania na zwolnieniu poddanie się czynności „oddania krwi”; poddaniem się niezbędnym badaniom iSep 30, · 1. 9 ust. Oprócz tradycyjnej już czekolady, która ma ich wzmocnić po zabiegu, dawcy krwi mogą liczyć też na dodatkowy dzień wolny od pracy – albo przynajmniej na kilka dodatkowych godzinW przypadku oddawania krwi, jest to czas niezbędny na pobranie od pracownika krwi w centrum krwiodawstwa.

Na zaświadczeniu wydawanym przez Dział Dawców i Pobierania RCKiK widnieje coś takiego: "Zaświadczenie wydano celem usprawiedliwienia nieobecności w miejscu pracy w myśl paragrafu 12 i 16 rozporządzenia nr Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia rReguła ta wynika z treści art. Taki zapis oznacza, że pracownik nie musi wykorzystać całych 14 dni urlopu, lecz musi mieć „w jednym ciągu” 14 kolejnych dni wolnego w 14 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Honorowy krwiodawca oddaje jednorazowo ml krwiTemat: Oddawanie krwi a dzień wolny. Jun 13, by uratować życie trzech osób. Kodeksu pracy i w literalnym jego brzmieniu dotyczy 14 kolejnych dni kalendarzowych wypoczynku (choć w praktyce najczęściej mówi się o „14 dniach urlopu”).